13 min

י. מה הקשר בין גרטה, פוליטיקאים והתחממות כדור הארץ‪?‬ פוליטיקה בקטנה

    • Kids & Family

פרק 10– מה הקשר בין גרטה , פוליטיקאים והתחממות גלובאלית?
בפרק העשירי נארח את פרופ' אופירה איילון מאוניברסיטת חיפה – מומחית בניהול משאבי טבע וסביבה: קיימות, פסולת, אנרגיה ואקלים.

פרק 10– מה הקשר בין גרטה , פוליטיקאים והתחממות גלובאלית?
בפרק העשירי נארח את פרופ' אופירה איילון מאוניברסיטת חיפה – מומחית בניהול משאבי טבע וסביבה: קיימות, פסולת, אנרגיה ואקלים.

13 min

Top Podcasts In Kids & Family