45 min

כמה ילדים זה יותר מידי? [עושים חשבון‪]‬ עושים חשבון Osim Heshbon

    • Investing

האם צריך לבחור בין ילדים רבים לבין רווחה כלכלית? לקצב צמיחת האוכלוסייה ולגודלה השפעות כלכליות מורכבות על מגוון תחומים כמו הצמיחה הכלכלית, הרווחה, יוקר הדיור, הצפיפות בכבישים, איכות הסביבה ועוד ועוד.
האם באמת ישנה בעיה?

האזנה נעימה
עומר ואטילה.


https://www.ads.ranlevi.com/2021/07/19/landoor-osimheshbon-kids/

האם צריך לבחור בין ילדים רבים לבין רווחה כלכלית? לקצב צמיחת האוכלוסייה ולגודלה השפעות כלכליות מורכבות על מגוון תחומים כמו הצמיחה הכלכלית, הרווחה, יוקר הדיור, הצפיפות בכבישים, איכות הסביבה ועוד ועוד.
האם באמת ישנה בעיה?

האזנה נעימה
עומר ואטילה.


https://www.ads.ranlevi.com/2021/07/19/landoor-osimheshbon-kids/

45 min