1 hr 1 min

להכיל ולהוביל / על הורות ויחסים עם איילת שמולביץ' | פרק 16 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

השבוע, חוזרת לשבת איתנו על הכרית איילת שמולביץ', העומדת בראש תכנית המטפלים בפסיכו-דהרמה, פסיכולוגית קלינית המשלבת בעבודתה גוף נפש ורוח, ואמא לארבע. 
נכנסנו לעומק היחסים היום יומיים עם ילדינו וגם עם בני או בנות זוגנו והרהרנו במקומות הרכים והמכילים שלנו לצד המקומות הנוקשים יותר, מה עושים בתוך קונפליקט עם אהובינו, איך מטפחים את הרצוי (גם אצל סובבינו וגם אצלנו) וגם… איך מתמודדים עם כל הסמארטפונים האלה? 
בעיקר, גילינו את הפוטנציאל המופלא שישנו בתוך הקשבה אוהבת באשר היא.

השבוע, חוזרת לשבת איתנו על הכרית איילת שמולביץ', העומדת בראש תכנית המטפלים בפסיכו-דהרמה, פסיכולוגית קלינית המשלבת בעבודתה גוף נפש ורוח, ואמא לארבע. 
נכנסנו לעומק היחסים היום יומיים עם ילדינו וגם עם בני או בנות זוגנו והרהרנו במקומות הרכים והמכילים שלנו לצד המקומות הנוקשים יותר, מה עושים בתוך קונפליקט עם אהובינו, איך מטפחים את הרצוי (גם אצל סובבינו וגם אצלנו) וגם… איך מתמודדים עם כל הסמארטפונים האלה? 
בעיקר, גילינו את הפוטנציאל המופלא שישנו בתוך הקשבה אוהבת באשר היא.

1 hr 1 min