49 min

להקים חברה ששווה 4 מיליארד דולר: הסיפור של מתן ב‪ר‬ ההחלטה

    • Careers

בסמסטר האחרון של מתן בר באוניברסיטה הציע לו חבר ילדות להקים חברה, בתוך כמה שנים זה נגמר באקזיט ראשון של יותר מ-20 מיליון דולר ל-ebay ופייפאל בגיל 26. הוא נשאר כשכיר אצל ענקית התשלומים עד שהחליט להקים את melio - שהיום החברה כבר שווה יותר מ-4 מיליארד דולר. הצעת הענק מ-ebay, השאלה ששאל המשקיע הראשון, ופגישה של 15 דקות ששינתה הכול
 בשיתוף דן אנד ברדסטריט
See omnystudio.com/listener for privacy information.

בסמסטר האחרון של מתן בר באוניברסיטה הציע לו חבר ילדות להקים חברה, בתוך כמה שנים זה נגמר באקזיט ראשון של יותר מ-20 מיליון דולר ל-ebay ופייפאל בגיל 26. הוא נשאר כשכיר אצל ענקית התשלומים עד שהחליט להקים את melio - שהיום החברה כבר שווה יותר מ-4 מיליארד דולר. הצעת הענק מ-ebay, השאלה ששאל המשקיע הראשון, ופגישה של 15 דקות ששינתה הכול
 בשיתוף דן אנד ברדסטריט
See omnystudio.com/listener for privacy information.

49 min