32 min

לחפש את האנושיות: פרופ' פסח ליכטנבר‪ג‬ מי מפחד ממחלות נפש

    • Mental Health

 

הפעם שוחחנו עם פרופסור פסח ליכטנברג, מומחה בפסיכיאטריה ובעל תואר שני בפילוסופיה.
דיברנו על עולם בריאות הנפש, על ניפוץ סטיגמות ועל נקודת מבטו המיוחדת בתחום.
פרופ' ליכטנברג סיפר לנו על סוטריה ועל השינוי שהוא מוביל במערכת הבריאות. 

 

הפעם שוחחנו עם פרופסור פסח ליכטנברג, מומחה בפסיכיאטריה ובעל תואר שני בפילוסופיה.
דיברנו על עולם בריאות הנפש, על ניפוץ סטיגמות ועל נקודת מבטו המיוחדת בתחום.
פרופ' ליכטנברג סיפר לנו על סוטריה ועל השינוי שהוא מוביל במערכת הבריאות. 

32 min