38 min

לנצל את הטכנולוגיה כדי להעצים את האינטימיות | #12 סקס אפיל

    • Sexuality

נדמה שככל שאנחנו הופכים לתלויים יותר ויותר בטכנולוגיה שמקיפה אותנו, כך אנחנו מתמלאים בחרדות ובדאגות לגביה. מיה מגנט היא אמנית פרפורמנס, אשת חינוך ומחנכת מינית, החוקרת את הקשר בין אינטימיות לטכנולוגיה. מיה תמנה את הדרכים שבעזרתן הטכנולוגיה מחברת בינינו, תספר כיצד ניסויים ב-VR מספקים פתרונות לאינטימיות עבור האוכלוסיות המוחלשות, ותנבא איך הסקס שלנו ישתנה בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

נדמה שככל שאנחנו הופכים לתלויים יותר ויותר בטכנולוגיה שמקיפה אותנו, כך אנחנו מתמלאים בחרדות ובדאגות לגביה. מיה מגנט היא אמנית פרפורמנס, אשת חינוך ומחנכת מינית, החוקרת את הקשר בין אינטימיות לטכנולוגיה. מיה תמנה את הדרכים שבעזרתן הטכנולוגיה מחברת בינינו, תספר כיצד ניסויים ב-VR מספקים פתרונות לאינטימיות עבור האוכלוסיות המוחלשות, ותנבא איך הסקס שלנו ישתנה בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

38 min