15 min

מדיטציה מונחית עם נחי אלון- על סיפורי התודע‪ה‬ הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

המדיטציה מלווה את פרק השיחה עם נחי 'איך ראוי לחיות'? מומלץ להוריד למחשב/נייד כדי להאזין בשקט ובנינוחות. יש להמנע מהאזנה בזמן נהיגה:)

המדיטציה מלווה את פרק השיחה עם נחי 'איך ראוי לחיות'? מומלץ להוריד למחשב/נייד כדי להאזין בשקט ובנינוחות. יש להמנע מהאזנה בזמן נהיגה:)

15 min