13 min

מדיטציה על משמעות עם אסף סטי אל ב‪ר‬ הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

מוזמנים לשבת איתנו על הכרית למדיטציה קצרה הבוחנת מהי משמעות עבורנו. כדאי להוריד לנייד/מחשב להאזנה ללא הפרעות. 
ישיבה מיטיבה!

מוזמנים לשבת איתנו על הכרית למדיטציה קצרה הבוחנת מהי משמעות עבורנו. כדאי להוריד לנייד/מחשב להאזנה ללא הפרעות. 
ישיבה מיטיבה!

13 min