10 min

מדיטציית קבלה רדיקלית עם ד"ר אסף סטי אל ב‪ר‬ הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

מוזמנות.ים לתרגל איתנו מדיטציית קבלה רדיקלית בהנחיית סטי.
כדאי לפנות לכך מקום וזמן, ולהוריד למחשב/נייד להאזנה שקטה.
ישיבה נעימה על הכרית!

מוזמנות.ים לתרגל איתנו מדיטציית קבלה רדיקלית בהנחיית סטי.
כדאי לפנות לכך מקום וזמן, ולהוריד למחשב/נייד להאזנה שקטה.
ישיבה נעימה על הכרית!

10 min