1 hr 4 min

מחשבות על מחשבות / עם מולי גלזר | פרק 11 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

על מה את חושבת עכשיו? ומה חושב אותך כרגע? השבוע נפגשנו שוב עם מולי גלזר לשיחה על מחשבות. מה זו בעצם מחשבה? ממה היא עשויה? מה הקשר בין מחשבה לגוף, וכיצד מחשבה משפיעה על חיינו?  בחנו את הדרך להתבונן במחשבות, לשבת איתן גם כשהן מקפצות, ואפילו לשחק איתן. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו לשיחה, ולמדיטציה הנלווית לפרק בהנחייתו של מולי.

על מה את חושבת עכשיו? ומה חושב אותך כרגע? השבוע נפגשנו שוב עם מולי גלזר לשיחה על מחשבות. מה זו בעצם מחשבה? ממה היא עשויה? מה הקשר בין מחשבה לגוף, וכיצד מחשבה משפיעה על חיינו?  בחנו את הדרך להתבונן במחשבות, לשבת איתן גם כשהן מקפצות, ואפילו לשחק איתן. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו לשיחה, ולמדיטציה הנלווית לפרק בהנחייתו של מולי.

1 hr 4 min