58 min

פרק 1 - הפסיכולוגיה של הטכנולגיה - יעל מן שח‪ר‬ מעלה בטוב

    • Personal Journals

הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה

יעל מן שחר היא מרצה מבוקשת בתחום צעיר ובראשיתי - הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה.
איזו טכנולוגיה? מסכים אינטראקטיביים.
אז מהם ההשפעות של ה"איברים החיצוניים" האלה על רווחת חיינו?
שיחה על תפקודים במוח שמתנוונים - זיכרון, התמצאות.
על רמת הקשב שפוחתת ומשתנה.
על מותו של הזמן המת (יהיה זכרו ברוך), ומה אבד איתו?
על התמכרות. על עריכה העצמית.
אבל, היינו גם אופטימיות.
הזכרנו את ההשלכות החיוביות שיש לטכנולוגיה על תפקודנו.
והכי חשוב - אמרנו מה עושים?
איך מחזירים את המושכות לידינו באופן מושכל ומודע? נהנים מהקידמה ומפחיתים את ההסחות?

הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה

יעל מן שחר היא מרצה מבוקשת בתחום צעיר ובראשיתי - הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה.
איזו טכנולוגיה? מסכים אינטראקטיביים.
אז מהם ההשפעות של ה"איברים החיצוניים" האלה על רווחת חיינו?
שיחה על תפקודים במוח שמתנוונים - זיכרון, התמצאות.
על רמת הקשב שפוחתת ומשתנה.
על מותו של הזמן המת (יהיה זכרו ברוך), ומה אבד איתו?
על התמכרות. על עריכה העצמית.
אבל, היינו גם אופטימיות.
הזכרנו את ההשלכות החיוביות שיש לטכנולוגיה על תפקודנו.
והכי חשוב - אמרנו מה עושים?
איך מחזירים את המושכות לידינו באופן מושכל ומודע? נהנים מהקידמה ומפחיתים את ההסחות?

58 min

Top Podcasts In Personal Journals