1 hr 8 min

משבר וצמיחה בדרך ההורות / עם איילת שמולביץ' | פרק 10 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

השבוע על הכרית איילת שמולביץ', ראשת תכנית המטפלים של פסיכו-דהרמה, על הורות, משברים, והדרך לצמוח ולהצמיח דווקא מתוכם ובתוכם. 
בכל ליווי של אדם, החל מהורה את ילדו, ועד המעשה הטיפולי, עולות שאלות של הכלה וגבולות.  במיוחד במפגש עם כאב ומשבר של היקרים לנו, לא פעם ההזדהות והחיבור הקרוב מקשים עלינו להציע נוכחות מיטיבה ויציבה.   
כיצד הדרך הבודהיסטית יכולה להוות מרפא במקומות הללו?
באיזה אופן נוכל להיות עבור אהובינו, גם ברגעי הקושי?
וכיצד, ממש כמו הלוטוס הצומח מהבוץ, יכולים רגעי המשבר להוות קרקע פוריה לצמיחה ולהתפתחות? 
האזנה מצמיחה!

השבוע על הכרית איילת שמולביץ', ראשת תכנית המטפלים של פסיכו-דהרמה, על הורות, משברים, והדרך לצמוח ולהצמיח דווקא מתוכם ובתוכם. 
בכל ליווי של אדם, החל מהורה את ילדו, ועד המעשה הטיפולי, עולות שאלות של הכלה וגבולות.  במיוחד במפגש עם כאב ומשבר של היקרים לנו, לא פעם ההזדהות והחיבור הקרוב מקשים עלינו להציע נוכחות מיטיבה ויציבה.   
כיצד הדרך הבודהיסטית יכולה להוות מרפא במקומות הללו?
באיזה אופן נוכל להיות עבור אהובינו, גם ברגעי הקושי?
וכיצד, ממש כמו הלוטוס הצומח מהבוץ, יכולים רגעי המשבר להוות קרקע פוריה לצמיחה ולהתפתחות? 
האזנה מצמיחה!

1 hr 8 min