1 hr 10 min

נוכחות, גבולות ומעבר להם / עם יובל אידו טל ואיילת שמולביץ | פרק 14 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

היום על הכרית שיחה נוספת מכנס המטפלים השנתי של פסיכו-דהרמה, והפעם בין יובל אידו טל, מורה ותיק לבודהיזם, לאיילת שמולביץ', פסיכולוגית קלינית העומדת בראש תכנית המטפלים, שניהם אורחים מוכרים ויקרים בהסכת. 
בשיחה זו בחנו יובל ואיילת את הדיאלקטיקה הקיימת בין הכלה וגבולות, ושאלות, לא פשוטות ומרתקות, שהיא מציבה. בין השאלות שעלו: איפה, איך ומתי מניחים גבול? מי משרטט את הגבול? האם גבולות והכלה הם אכן מנוגדים? מה בין גבולות להקשבה? ואילו שפות נוספות מציע העולם הבודהיסטי מעבר לשפות הגבולות וההכלה? הפרק כולל מדיטציה קצרה בהנחייתו של יובל.

היום על הכרית שיחה נוספת מכנס המטפלים השנתי של פסיכו-דהרמה, והפעם בין יובל אידו טל, מורה ותיק לבודהיזם, לאיילת שמולביץ', פסיכולוגית קלינית העומדת בראש תכנית המטפלים, שניהם אורחים מוכרים ויקרים בהסכת. 
בשיחה זו בחנו יובל ואיילת את הדיאלקטיקה הקיימת בין הכלה וגבולות, ושאלות, לא פשוטות ומרתקות, שהיא מציבה. בין השאלות שעלו: איפה, איך ומתי מניחים גבול? מי משרטט את הגבול? האם גבולות והכלה הם אכן מנוגדים? מה בין גבולות להקשבה? ואילו שפות נוספות מציע העולם הבודהיסטי מעבר לשפות הגבולות וההכלה? הפרק כולל מדיטציה קצרה בהנחייתו של יובל.

1 hr 10 min