23 min

נירית כהן: עצמאים וטוב להם מושג ירוק

    • Entrepreneurship

נירית הייתה במשרת ניהול בכירה באינטל, עד שיום אחד הבינה שהעתיד שלה הוא לא כשכירה, אלא כעצמאית.

נירית הייתה במשרת ניהול בכירה באינטל, עד שיום אחד הבינה שהעתיד שלה הוא לא כשכירה, אלא כעצמאית.

23 min

Top Podcasts In Entrepreneurship