23 min

ספרות גאה מתורגמת: יואב רייס והוצאת אפרסמון‪.‬ שימו לב: כל תכני הרשת

    • Comedy Interviews

מה מאחד בין סוגים של שונים של ספרות גאה מתקופות שונות ומקומות שונים מסביב לגלובוס? כיצד מפיק דפוס עם וותק על של עשרים שנה בהוצאות הגדולות, מחליט לפתוח הוצאה פרטית שהצליחה במיוחד בתקופת הסגרים של הקורונה?.


בשיחה הקרובה, יואב רייס, מייסד הוצאת אפרסמון המתמחה בספרות גאה מתורגמת, יספר על השיקולים שעומדים מאחורי הספרים שיוצאים לאוור, הסיכונים המקצועיים והימורי הלקטורה.


בספריית אפרסמון תוכלו למצוא את הכותרים: אנרי דושמן וצלליו מאת. הטהור והטמא לקולט,


על הדברים הקרובים מאת קארל צ'אפק והרומן המדובר ביותר וידויה של מסכה מאת יוקיו מישימה,


אשר הוזכר בהסכת 'קיצור תולדות הספרות' ברשת החינוכית.

האתר של הוצאת אפרסמון-


https://www.persimmon-books.com/

לקריאה נוספת: ברשת שימו לב


ספרות גאה ישראלית - הרצאה בבית הפתוח בירושלים - שימו לב! (mor-day.com)

מה מאחד בין סוגים של שונים של ספרות גאה מתקופות שונות ומקומות שונים מסביב לגלובוס? כיצד מפיק דפוס עם וותק על של עשרים שנה בהוצאות הגדולות, מחליט לפתוח הוצאה פרטית שהצליחה במיוחד בתקופת הסגרים של הקורונה?.


בשיחה הקרובה, יואב רייס, מייסד הוצאת אפרסמון המתמחה בספרות גאה מתורגמת, יספר על השיקולים שעומדים מאחורי הספרים שיוצאים לאוור, הסיכונים המקצועיים והימורי הלקטורה.


בספריית אפרסמון תוכלו למצוא את הכותרים: אנרי דושמן וצלליו מאת. הטהור והטמא לקולט,


על הדברים הקרובים מאת קארל צ'אפק והרומן המדובר ביותר וידויה של מסכה מאת יוקיו מישימה,


אשר הוזכר בהסכת 'קיצור תולדות הספרות' ברשת החינוכית.

האתר של הוצאת אפרסמון-


https://www.persimmon-books.com/

לקריאה נוספת: ברשת שימו לב


ספרות גאה ישראלית - הרצאה בבית הפתוח בירושלים - שימו לב! (mor-day.com)

23 min