17 min

סקירת מצב הבורסה בהתייחס לחסכונות שלנו בחודש מאי 2022 פשוט להבין ביטוח

    • Investing

בפרק זה התארחתי אצל שלומי ויזל , מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות ש.י.ויזל בע"מ בחודש מאי חווינו מלחמה באוקראינה, ירידות בשטק ההון, עליה באינפלציה ובריבית העולמית. 

?מה הסכנות של התפתחות מלחמה גלובאלית

איך זה משפיע עלנו בבורסה הישראלית?

איך לנהוג עם החסכונות שלנו?

מה צופה לנו העתיד הקרוב ?עד כמה שניתן לחזות אותו

במידה ויש שאלות ניתן להפנות אותם למייל שלי kobik@nova-ins.co.il

או להשאיר פרטים בצרו קשר

***אין המידע המועבר בפרק זה תחליף לייעוץ עם בעל רישיון בתחום הפנסיה או בעל רישיון בתחום ניתי תיקי השקעות***

בפרק זה התארחתי אצל שלומי ויזל , מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות ש.י.ויזל בע"מ בחודש מאי חווינו מלחמה באוקראינה, ירידות בשטק ההון, עליה באינפלציה ובריבית העולמית. 

?מה הסכנות של התפתחות מלחמה גלובאלית

איך זה משפיע עלנו בבורסה הישראלית?

איך לנהוג עם החסכונות שלנו?

מה צופה לנו העתיד הקרוב ?עד כמה שניתן לחזות אותו

במידה ויש שאלות ניתן להפנות אותם למייל שלי kobik@nova-ins.co.il

או להשאיר פרטים בצרו קשר

***אין המידע המועבר בפרק זה תחליף לייעוץ עם בעל רישיון בתחום הפנסיה או בעל רישיון בתחום ניתי תיקי השקעות***

17 min