14 min

עבודה יעילה עם חשבונית ירוקה וחיסכון בזמ‪ן‬ מושג ירוק

    • Entrepreneurship

ראיון עם ארז אגמון, סמנכ״ל השיווק של חשבונית ירוקה, עם טיפים לעבודה עם חשבונית, כלים שימושיים והבנה שכרגע אולי לא נצליח לייצר 25 שעות ביממה, אבל עבודה נכונה יותר עם ה24 שעות הקיימות יכולה בהחלט לשפר את המצב.

ראיון עם ארז אגמון, סמנכ״ל השיווק של חשבונית ירוקה, עם טיפים לעבודה עם חשבונית, כלים שימושיים והבנה שכרגע אולי לא נצליח לייצר 25 שעות ביממה, אבל עבודה נכונה יותר עם ה24 שעות הקיימות יכולה בהחלט לשפר את המצב.

14 min