43 min

[עושים היסטוריה] 319: מר אֶלוָשָם - תסכית מתח עושים היסטוריה עם רן לוי Osim Historia With Ran Levi

    • Science

צעיר נחוש ושאפתן פוגש בקשיש ערירי ונוטה למות, המסכים להוריש לו את כל רכושו הרב. אבל לפני חתימת הסכם הירושה, הקשיש מציב בפני הצעיר כמה תנאים מפתיעים...
התסכית המבוסס על ספרו של ה'.ג' וולס - The Story of the Late Mr Elvesham. יוצר התכנית ועורך הקול - איתיאל דינר. משחק - רודיה קוזלובסקי. עריכת תוכן - רן לוי.

האזנה נעימה,
רן לוי.

http://www.ads.ranlevi.com/2020/06/29/panda-osimhistoria-alvasham/

צעיר נחוש ושאפתן פוגש בקשיש ערירי ונוטה למות, המסכים להוריש לו את כל רכושו הרב. אבל לפני חתימת הסכם הירושה, הקשיש מציב בפני הצעיר כמה תנאים מפתיעים...
התסכית המבוסס על ספרו של ה'.ג' וולס - The Story of the Late Mr Elvesham. יוצר התכנית ועורך הקול - איתיאל דינר. משחק - רודיה קוזלובסקי. עריכת תוכן - רן לוי.

האזנה נעימה,
רן לוי.

http://www.ads.ranlevi.com/2020/06/29/panda-osimhistoria-alvasham/

43 min

Top Podcasts In Science