10 episodes

שיח בין 2 מטפלות על הנושא הכי לא מדובר, המוות.
דרך ראי הגוף - נפש, דרך בחירה בחשיבה חיובית, נציג לכם
.את החיים, את המוות ואת מה שביניהם

על החיים ועל המוו‪ת‬ ענבל כצמן, בתאל גאיה הרצשטרק

  • Self Help

שיח בין 2 מטפלות על הנושא הכי לא מדובר, המוות.
דרך ראי הגוף - נפש, דרך בחירה בחשיבה חיובית, נציג לכם
.את החיים, את המוות ואת מה שביניהם

  פוסט טראומה

  פוסט טראומה

  • 30 min
  געגוע

  געגוע

  • 34 min
  החיים שאחרי

  החיים שאחרי

  • 32 min
  אבל מורכב

  אבל מורכב

  • 28 min
  פרידה - הסיפור של בתאל

  פרידה - הסיפור של בתאל

  • 32 min
  פרידה - הסיפור של ענבל

  פרידה - הסיפור של ענבל

  איך אפשר לתאר את רגעי הפרידה בצורה הכי מדוייקת?
  דרך סיפור אישי.
  קבלו את הסיפור של ענבל.

  • 27 min

Top Podcasts In Self Help