15 episodes

פודקאסט על המשמעות עוסק ברעיונות ובהוגים שמעצבים את פני החברה. ------ מטרת הפודקאסט היא ליצור דיון מעמיק בנוגע לסוגיות הבוערות ביותר בחיינו. אנו מעוניינים לברר את ההיקף הראוי של חירות הפרט, המהווה הישג ייחודי לתרבות המערב, הישג שקשור באחריות אישית ומעורבות אזרחית. ------ הפודקאסט עוסק בין היתר ב: משמעות המסורת היהודית לחיינו המודרניים, היהודים ושמרנות ליברלית, ונושאים אקטואלים בישראל ובעולם – עתיד המשפחה, עתיד מדינת הרווחה, ביטחון, לאומיות, מסורת וחופש בפילוסופיה, בתיאולוגיה ובספרות המערב, דת ומדינה, משבר אירופה המודרנית, רוח הקפיטליזם הדמוקרטי, משילות, משפט ודמוקרטיה, אקטיביזם שיפוטי, המזרח התיכון ותרבות האיסלאם ועוד.------ עריכת הסאונד באדיבות רועי סלמון, מהנדס סאונד

על המשמעות עתר פורת ועו"ד תמיר דורטל

    • Society & Culture
    • 5.0, 3 Ratings

פודקאסט על המשמעות עוסק ברעיונות ובהוגים שמעצבים את פני החברה. ------ מטרת הפודקאסט היא ליצור דיון מעמיק בנוגע לסוגיות הבוערות ביותר בחיינו. אנו מעוניינים לברר את ההיקף הראוי של חירות הפרט, המהווה הישג ייחודי לתרבות המערב, הישג שקשור באחריות אישית ומעורבות אזרחית. ------ הפודקאסט עוסק בין היתר ב: משמעות המסורת היהודית לחיינו המודרניים, היהודים ושמרנות ליברלית, ונושאים אקטואלים בישראל ובעולם – עתיד המשפחה, עתיד מדינת הרווחה, ביטחון, לאומיות, מסורת וחופש בפילוסופיה, בתיאולוגיה ובספרות המערב, דת ומדינה, משבר אירופה המודרנית, רוח הקפיטליזם הדמוקרטי, משילות, משפט ודמוקרטיה, אקטיביזם שיפוטי, המזרח התיכון ותרבות האיסלאם ועוד.------ עריכת הסאונד באדיבות רועי סלמון, מהנדס סאונד

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To