1 hr 16 min

על חכמה שבגוף: גוף-נפש-רוח בטיפול ובחייים עצמם / עם גבריאל שירז | פרק 26 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

היום נפגשנו עם גבריאל שירז, מטפל פרטני זוגי וקבוצתי בפסיכותרפיה גופנית, מדריך ומורה להכשרת מטפלים פרטניים וזוגיים בארץ ובאירופה. שוחחנו על הדרך בה הגוף מבטא את עולמנו הרגשי, בייחוד דרך מודל ה'סגמנטים', כפי שהתפתח בעולם הפסיכותרפיה הגופנית. כיצד העיניים והמבט מהווים חלק בלתי נפרד מהיקשרות אינטימית? כיצד הפה נוגע הן במתח והן בטעם החיים? כיצד הגרון והצוואר מהווים שער לביטוי (ולעומסים)? על הלב- הפיזי והרגשי כאחד, ועל הדברים שאומרת הבטן- ובעיקר, כיצד נוכל, באמצעות חיבור בלתי אמצעי לגופנו, להרפות, לשחרר ואפילו להנות מהחיים? 
הפרק מלווה בהקלטת מדיטציה לחווית הסגמנטים בהנחיית גבריאל

היום נפגשנו עם גבריאל שירז, מטפל פרטני זוגי וקבוצתי בפסיכותרפיה גופנית, מדריך ומורה להכשרת מטפלים פרטניים וזוגיים בארץ ובאירופה. שוחחנו על הדרך בה הגוף מבטא את עולמנו הרגשי, בייחוד דרך מודל ה'סגמנטים', כפי שהתפתח בעולם הפסיכותרפיה הגופנית. כיצד העיניים והמבט מהווים חלק בלתי נפרד מהיקשרות אינטימית? כיצד הפה נוגע הן במתח והן בטעם החיים? כיצד הגרון והצוואר מהווים שער לביטוי (ולעומסים)? על הלב- הפיזי והרגשי כאחד, ועל הדברים שאומרת הבטן- ובעיקר, כיצד נוכל, באמצעות חיבור בלתי אמצעי לגופנו, להרפות, לשחרר ואפילו להנות מהחיים? 
הפרק מלווה בהקלטת מדיטציה לחווית הסגמנטים בהנחיית גבריאל

1 hr 16 min