59 min

עם רונית כפיר | פרק מס׳ 6 - The voice בגוף ראשון - מדברות נשיות בעולם החדש

    • Social Sciences

כולנו מכירות את הקול שנמצא בתוכנו, הקול שקורא לנו לפקפק בעצמנו ולתהות האם באמת מגיע לנו את כל מה שאנחנו רוצות לעצמנו: קרדיט על עבודה קשה, שכר הוגן על הכישורים שלנו, תהודה. לקול הזה קוראים ״לא נעים לי”., והוא נוכח בחיים שלנו עכשיו יותר מתמיד. כדי לחקור איך נראית אסרטיביות נשית שמיטיבה איתנו, הגיעה למשרד הורוד האישה שמאחורי תנועת ״נעים מאוד״, אשת התקשורת ומעצבת הפנים רונית כפיר. היא כאן כדי לדבר איתנו על תמחור קשוב ללב, על ההבדלים בין תוקפנות לאסרטיביות, על משא ומתן שלוקח אותנו בחשבון ועל המעבר מביקורת לפידבק כשיטת צמיחה אישית שתאפשר לנו לצמוח.

כולנו מכירות את הקול שנמצא בתוכנו, הקול שקורא לנו לפקפק בעצמנו ולתהות האם באמת מגיע לנו את כל מה שאנחנו רוצות לעצמנו: קרדיט על עבודה קשה, שכר הוגן על הכישורים שלנו, תהודה. לקול הזה קוראים ״לא נעים לי”., והוא נוכח בחיים שלנו עכשיו יותר מתמיד. כדי לחקור איך נראית אסרטיביות נשית שמיטיבה איתנו, הגיעה למשרד הורוד האישה שמאחורי תנועת ״נעים מאוד״, אשת התקשורת ומעצבת הפנים רונית כפיר. היא כאן כדי לדבר איתנו על תמחור קשוב ללב, על ההבדלים בין תוקפנות לאסרטיביות, על משא ומתן שלוקח אותנו בחשבון ועל המעבר מביקורת לפידבק כשיטת צמיחה אישית שתאפשר לנו לצמוח.

59 min