39 min

פגעתם במישהו? עשרה צעדים כדי לזכות במחיל‪ה‬ סליחה יומיומית

    • Alternative Health

פגעתם במישהו?
איכזבתם?
רימיתם?
בגדתם?
טעיתם?


מה כן אפשר לעשות כדי לזכות במחילה?
ומהם 10 השלבים שיגרמו לאחרים לסלוח לכם?


כי מה שמפריד ביניכם לבין שלוות הנפש, מצפון נקי ותחושה טובה, זה רק איש אחד נעלב ושום דבר לא ישנה את זה, עד שהוא יסלח.


ויש גם משפט שאפשר לשנן שיכול לעזור
https://hedy-slicha.co.il/
 
 
 

פגעתם במישהו?
איכזבתם?
רימיתם?
בגדתם?
טעיתם?


מה כן אפשר לעשות כדי לזכות במחילה?
ומהם 10 השלבים שיגרמו לאחרים לסלוח לכם?


כי מה שמפריד ביניכם לבין שלוות הנפש, מצפון נקי ותחושה טובה, זה רק איש אחד נעלב ושום דבר לא ישנה את זה, עד שהוא יסלח.


ויש גם משפט שאפשר לשנן שיכול לעזור
https://hedy-slicha.co.il/
 
 
 

39 min