57 min

פיצוחים - שימוש בוידיאו בלמידה - פרק 28 פיצוחים

    • Education

הפרק אנחנו מארחים את אלעד אלפיה, מנכ"ל WebAcademixושאלנו אותו על הבאז הגדול סביב למידה בוידיאו ולמה צריך את זה בכלל?על המנעד ברמת הגימור בהפקה ומה תהליך העבודה ביצירת וידיאו כתוצר למידה?

הפרק אנחנו מארחים את אלעד אלפיה, מנכ"ל WebAcademixושאלנו אותו על הבאז הגדול סביב למידה בוידיאו ולמה צריך את זה בכלל?על המנעד ברמת הגימור בהפקה ומה תהליך העבודה ביצירת וידיאו כתוצר למידה?

57 min