30 min

פיצוחים - ניהול ידע בארגונים עם אורטל שמלץ כהן - חלק א׳ - פרק 50 פיצוחים

    • Education

היא הקימה את תחום ניהול הידע בחיל החינוך והנוער ובמקביל התחילה את לימודי המידענות, שזה בעצם מדע-המידע.מאז היא עשתה את זה בהמוןןן ארגונים (אפילו באפריקה) וסוף סוף היא באה לחלוק איתנו איך מטפלים ומנהלים מידע בארגון ואיך אנשים לומדים על בסיס ידע ומידע?  אפילו הוצאנו מאמר משותף שנותן בסיס מצויין לכל מה שדיברנו בפרק. 

היא הקימה את תחום ניהול הידע בחיל החינוך והנוער ובמקביל התחילה את לימודי המידענות, שזה בעצם מדע-המידע.מאז היא עשתה את זה בהמוןןן ארגונים (אפילו באפריקה) וסוף סוף היא באה לחלוק איתנו איך מטפלים ומנהלים מידע בארגון ואיך אנשים לומדים על בסיס ידע ומידע?  אפילו הוצאנו מאמר משותף שנותן בסיס מצויין לכל מה שדיברנו בפרק. 

30 min