58 min

פיצוחים - איך ולמה מקיימים למידה בקבוצה עם חגית זלצברג - פרק 58 פיצוחים

    • Education

חגית למדה שכל בדיקות ה"סקופיה"(קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה וכו) למיניהן הן תוצאה של צוות צוללות יפני, שבזמן פעילות הצוללת בים הוציאו את הפריסקופ(העין/משקפת של הצוללת) החוצה, והבינו שאם אפשר להיות למתחת לפני המים ולראות מה קורה בחוץ, אז אפשר גם הפוך.ואנחנו ברשותכם נעצור כאן בתיאור הדברים, ונגיע למסקנה.אז מה המסקנה? היכולת של אנשים להעתיק או לפתח ידע מתחום אחד לתחום אחר. בהחלט אחת מפיסות הידע ההזויות והאותנטיות שקיבלנו בפיצוחים. חגית היא יועצת מנחה ומכשירה מנחים בתוך ארגונים, בעיקר בחלקים הקשורים בא.נשים וקבוצות. מאמינה כי תפקידה לעורר שאלות ולחקור ביחד עם ארגונים, קבוצות, מנחים ומנהלים את מה שאנחנו רוצים לדעת ולגלות על מנת להצליח ולהתפתח אישית, עסקית ומקצועית.היא גם מנהלת קהילה "הנחית קבוצות בארגונים", שזה אגב מזכיר לנו את הפרק בפיצוחים עם רות עדן ואת המאמר המעולה הזה של רינתיה, כי שניהם מדברים על קהילות בארגונים. הנחיה ומנטורינג אלו שני דברים מרכזיים בהם מתרכזת חגית, כמו גם פיתוח מנהלים. למדנו מה ההבדל בין צוות לבין קבוצה, מה השוני בין למידה בקבוצה ולמידה כיחידים, מה אנשי הלמידה בארגון צריכים לדעת על קבוצות והתהליכים המתרחשים בדינמיקה הזאת ועוד המון דברים מרתקים.

חגית למדה שכל בדיקות ה"סקופיה"(קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה וכו) למיניהן הן תוצאה של צוות צוללות יפני, שבזמן פעילות הצוללת בים הוציאו את הפריסקופ(העין/משקפת של הצוללת) החוצה, והבינו שאם אפשר להיות למתחת לפני המים ולראות מה קורה בחוץ, אז אפשר גם הפוך.ואנחנו ברשותכם נעצור כאן בתיאור הדברים, ונגיע למסקנה.אז מה המסקנה? היכולת של אנשים להעתיק או לפתח ידע מתחום אחד לתחום אחר. בהחלט אחת מפיסות הידע ההזויות והאותנטיות שקיבלנו בפיצוחים. חגית היא יועצת מנחה ומכשירה מנחים בתוך ארגונים, בעיקר בחלקים הקשורים בא.נשים וקבוצות. מאמינה כי תפקידה לעורר שאלות ולחקור ביחד עם ארגונים, קבוצות, מנחים ומנהלים את מה שאנחנו רוצים לדעת ולגלות על מנת להצליח ולהתפתח אישית, עסקית ומקצועית.היא גם מנהלת קהילה "הנחית קבוצות בארגונים", שזה אגב מזכיר לנו את הפרק בפיצוחים עם רות עדן ואת המאמר המעולה הזה של רינתיה, כי שניהם מדברים על קהילות בארגונים. הנחיה ומנטורינג אלו שני דברים מרכזיים בהם מתרכזת חגית, כמו גם פיתוח מנהלים. למדנו מה ההבדל בין צוות לבין קבוצה, מה השוני בין למידה בקבוצה ולמידה כיחידים, מה אנשי הלמידה בארגון צריכים לדעת על קבוצות והתהליכים המתרחשים בדינמיקה הזאת ועוד המון דברים מרתקים.

58 min