1 hr 3 min

פרק חמישי:יציאה ממירוץ העכברים - הלכה למעש‪ה‬ כסף והשקעות בגובה העיניים-עמית עשת

    • Careers

הגר ועמית החליטו ב-1/1/2014 לקנות את הזמן שלהם בחזרה.

תוך מספר שנים שניהם עזבו את משרות השכירים שלהם ומתמקדים בהשקעות פסיביות, בעיקר נדל"ן.

הם התחילו בלי שום ידע או חינוך פיננסי, ובהחלטה נחושה ותכנית פעולה הגיעו ליעדיהם אפילו מוקדם מהצפוי.

הם הצליחו לצאת ממרוץ העכברים ובפרק הם מספרים את השלבים שעברו מלמידה, דרך בחירת הגופים איתם ישקיעו ועד מודל "הרפת" זה שמבטיח שיגדילו את החופש הכלכלי שלהם.

ערוץ היוטיוב של עמית בו סרטונים רבים בעולם הכסף וההשקעות:
https://bit.ly/2Kt99Ci

הגר ועמית החליטו ב-1/1/2014 לקנות את הזמן שלהם בחזרה.

תוך מספר שנים שניהם עזבו את משרות השכירים שלהם ומתמקדים בהשקעות פסיביות, בעיקר נדל"ן.

הם התחילו בלי שום ידע או חינוך פיננסי, ובהחלטה נחושה ותכנית פעולה הגיעו ליעדיהם אפילו מוקדם מהצפוי.

הם הצליחו לצאת ממרוץ העכברים ובפרק הם מספרים את השלבים שעברו מלמידה, דרך בחירת הגופים איתם ישקיעו ועד מודל "הרפת" זה שמבטיח שיגדילו את החופש הכלכלי שלהם.

ערוץ היוטיוב של עמית בו סרטונים רבים בעולם הכסף וההשקעות:
https://bit.ly/2Kt99Ci

1 hr 3 min