1 hr 3 min

פרק שני:מהנדס ביום ומשקיע בערב - שיחה עם שי בדיח‪י‬ כסף והשקעות בגובה העיניים-עמית עשת

    • Careers

שיחה עם שי בדיחי, איך מהנדס תקשורת ביום הופך להיות משקיע בשוק ההון ונדל"ן.
מה דחף אותו ללמוד להשקיע ואיך התחיל, וכל זאת בשנות העשרים לחייו.
כיום שי מנהל בלוג חיסכהון בו נותן מידע חינמי רב בעולם הכסף וההשקעות.
פרק מרתק שמראה ומדגים איך כל אחד יכול להתקרב לחופש כלכלי.

המלצות לספרים
אבא עני ואבא עשיר
4 שעות עבודה בשבוע -טימותי פריס

להארות, הערות ושאלות: amit@2success.biz

שיחה עם שי בדיחי, איך מהנדס תקשורת ביום הופך להיות משקיע בשוק ההון ונדל"ן.
מה דחף אותו ללמוד להשקיע ואיך התחיל, וכל זאת בשנות העשרים לחייו.
כיום שי מנהל בלוג חיסכהון בו נותן מידע חינמי רב בעולם הכסף וההשקעות.
פרק מרתק שמראה ומדגים איך כל אחד יכול להתקרב לחופש כלכלי.

המלצות לספרים
אבא עני ואבא עשיר
4 שעות עבודה בשבוע -טימותי פריס

להארות, הערות ושאלות: amit@2success.biz

1 hr 3 min

Top Podcasts In Careers