23 min

פרק 1 - פיתוח בינלאומי, פיתוח בר קיימא של האו״ם ויזמות עסקי‪ת‬ יזמות גלובלית

    • Entrepreneurship

.(SDG's) בפרק הראשון בסדרה, נצלול יחד אל עולמות הפיתוח הבינלאומי ויעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
נלמד מה הם מושגים אלו וכיצד יזמות עסקית - ישראלית, מייצרת השפעה חיובית בשווקים מתעוררים. בפרק נראיין את ד״ר רם פישמן על עבודתו האקדמית בתחום העסקים והאימפקט במדינות מתפתחות, ונשמע על החשיבות הרבה שיש לפרויקט פיילוט לפני שמתחילים לעבוד במדינה חדשה. מוזמנים/ות להאזין וללמוד - כיצד יזמות ישראלית מסייעת ביצירת אימפקט גלובלי.

.(SDG's) בפרק הראשון בסדרה, נצלול יחד אל עולמות הפיתוח הבינלאומי ויעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
נלמד מה הם מושגים אלו וכיצד יזמות עסקית - ישראלית, מייצרת השפעה חיובית בשווקים מתעוררים. בפרק נראיין את ד״ר רם פישמן על עבודתו האקדמית בתחום העסקים והאימפקט במדינות מתפתחות, ונשמע על החשיבות הרבה שיש לפרויקט פיילוט לפני שמתחילים לעבוד במדינה חדשה. מוזמנים/ות להאזין וללמוד - כיצד יזמות ישראלית מסייעת ביצירת אימפקט גלובלי.

23 min