48 min

פרק 18: איך נשמע את כל הקולות בארגון? עם איילה מינק‪ר‬ היברידיות - איך עולמות מתחברים

    • Management

בדרך כלל יש לנו נטייה לשמוע קולות מאוד מסוימים בארגון שלנו.
יש את אלו שתמיד מדברים ואנחנו תמיד נדע מה הם חושבים, אבל מה עם הקולות הנוספים? מה הארגון לא שומע?

איילה מינקר הקימה מיזם בדיוק בשביל זה!
המיזם משלב בין סיפורים אישיים ושירה משותפת- אבל זאת השורה התחתונה.
למעשה, מתקיים תהליך מקדים עם הארגון שבוחר כל מיני אנשים מתוכו שישמיעו קולות מגוונים ואחרים, לא את אלו שאנחנו שומעים בדרך כלל.

בפרק דיברנו על המשמעות של אותם קולות שאנחנו לא שומעות בדרך כלל
על התפקיד של מנהלות ומנהלים בארגון לשמוע את הקולות האלו
על המשמעות שאנשים מקבלים בארגון כשמקשיבים להם באמת
ועל הנרטיב הארגוני- לא זה שהארגון הנחית מלמעלה, אלא דווקא זה שנוצר ששומעים את הקולות של כולם.


איילה מינקר- יזמת ומנכ"לית "בין הקולות", כלי לתהליכים ארגוניים וקהילתיים דרך סיפורים אישיים ושירה משותפת

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים
עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠עדי רותם
אולפנים ועריכה: גילאור הפקות למידה

בדרך כלל יש לנו נטייה לשמוע קולות מאוד מסוימים בארגון שלנו.
יש את אלו שתמיד מדברים ואנחנו תמיד נדע מה הם חושבים, אבל מה עם הקולות הנוספים? מה הארגון לא שומע?

איילה מינקר הקימה מיזם בדיוק בשביל זה!
המיזם משלב בין סיפורים אישיים ושירה משותפת- אבל זאת השורה התחתונה.
למעשה, מתקיים תהליך מקדים עם הארגון שבוחר כל מיני אנשים מתוכו שישמיעו קולות מגוונים ואחרים, לא את אלו שאנחנו שומעים בדרך כלל.

בפרק דיברנו על המשמעות של אותם קולות שאנחנו לא שומעות בדרך כלל
על התפקיד של מנהלות ומנהלים בארגון לשמוע את הקולות האלו
על המשמעות שאנשים מקבלים בארגון כשמקשיבים להם באמת
ועל הנרטיב הארגוני- לא זה שהארגון הנחית מלמעלה, אלא דווקא זה שנוצר ששומעים את הקולות של כולם.


איילה מינקר- יזמת ומנכ"לית "בין הקולות", כלי לתהליכים ארגוניים וקהילתיים דרך סיפורים אישיים ושירה משותפת

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים
עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠עדי רותם
אולפנים ועריכה: גילאור הפקות למידה

48 min