42 min

פרק 18: הדרבי שלא נגמר 🧨וסיכום מחזור 7 על מה נדבר?

    • Football

הרוש חזר מהגלות והצטרף לרובי ואבירם כדי לסכם את אירועי הדרבי שלא רצה להיגמר, אה והיה קצת כדורגל שם. סיכמנו גם את המחזור: ביתר מפסיד לחדרה, חיפה מפסיד לריינה והפועל ב״ש משחקת שוב במשחק שאף אחד לא ראה.

הרוש חזר מהגלות והצטרף לרובי ואבירם כדי לסכם את אירועי הדרבי שלא רצה להיגמר, אה והיה קצת כדורגל שם. סיכמנו גם את המחזור: ביתר מפסיד לחדרה, חיפה מפסיד לריינה והפועל ב״ש משחקת שוב במשחק שאף אחד לא ראה.

42 min