38 min

פרק 19: אדם בתוך קורי עכביש עם רותם קליג‪ר‬ היברידיות - איך עולמות מתחברים

    • Management

"אל המחקר הנוכחי שלי יצאתי מתוך מצוקה אישית. מצד אחד הייתי לגמרי על הגל, עבדתי, למדתי, החיים שלי כביכול היו ממש בסדר ולפי "המסלול", אבל מצד שני הרגשתי כאילו לא משנה כמה מצליחה, כשרונית ועטופה בחברים אני נראית מבחוץ - אף פעם לא אהיה מספיק טובה."

ככה פותחת רותם את המסע שלה במחקר האנתרופולוגי בגואטמלה
שנוגע בכמה אנחנו כלואים בתוך רשת העכביש של התרבות שבה גדלנו.
ומעוררת מחשבה חדשה ורעננה לגבי החיבור לטבעי
לשורשים התרבותיים ולאופן שבו נוכל לפתוח את המחשבה לגבי אנשים ותרבויות אחרות.

מה יקרה לנו אם נעבור לתרבות אחרת לגמרי?
האם נצליח לעצור את מירוץ החיים אי פעם?
על כל זה דיברנו בפרק הקרוב.

רותם קליגר היא חוקרת ב(סוף) תואר שני באנתרופולוגיה ויוצרת תוכן שמנגיש את עולם מדעי הרוח והחברה לקהל הרחב.
היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים
עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠עדי רותם
אולפנים ועריכה: גילאור הפקות למידה

"אל המחקר הנוכחי שלי יצאתי מתוך מצוקה אישית. מצד אחד הייתי לגמרי על הגל, עבדתי, למדתי, החיים שלי כביכול היו ממש בסדר ולפי "המסלול", אבל מצד שני הרגשתי כאילו לא משנה כמה מצליחה, כשרונית ועטופה בחברים אני נראית מבחוץ - אף פעם לא אהיה מספיק טובה."

ככה פותחת רותם את המסע שלה במחקר האנתרופולוגי בגואטמלה
שנוגע בכמה אנחנו כלואים בתוך רשת העכביש של התרבות שבה גדלנו.
ומעוררת מחשבה חדשה ורעננה לגבי החיבור לטבעי
לשורשים התרבותיים ולאופן שבו נוכל לפתוח את המחשבה לגבי אנשים ותרבויות אחרות.

מה יקרה לנו אם נעבור לתרבות אחרת לגמרי?
האם נצליח לעצור את מירוץ החיים אי פעם?
על כל זה דיברנו בפרק הקרוב.

רותם קליגר היא חוקרת ב(סוף) תואר שני באנתרופולוגיה ויוצרת תוכן שמנגיש את עולם מדעי הרוח והחברה לקהל הרחב.
היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים
עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠עדי רותם
אולפנים ועריכה: גילאור הפקות למידה

38 min