30 min

פרק 20: קהילות הן התרופ‪ה‬ היברידיות - איך עולמות מתחברים

    • Management

ברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט שלנו.

בפרק הנוכחי סקרנו את השינוי שעובר על אנשים וארגונים מאז אירועי ה7.10.23
דיברנו על ארגונים שהצליחו מתוך הזוועות לייצר משהו חדש
וגם נתנו כלי פרקטי לארגונים, מתוך התפיסה הקהילתית, איך להתמודד עם אתגרים ארגוניים בזמן זה.

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

ברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט שלנו.

בפרק הנוכחי סקרנו את השינוי שעובר על אנשים וארגונים מאז אירועי ה7.10.23
דיברנו על ארגונים שהצליחו מתוך הזוועות לייצר משהו חדש
וגם נתנו כלי פרקטי לארגונים, מתוך התפיסה הקהילתית, איך להתמודד עם אתגרים ארגוניים בזמן זה.

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון
במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

30 min