16 min

פרק 21: ניהול קהילה כ- skill היברידיות - איך עולמות מתחברים

    • Management

למה כדאי לארגון לחפש "ניהול קהילה" בקורות החיים של העובדים שלו?

ומה צריך כדי לפתח את הכישורים של מנהלי ומנהלות קהילה קיימים?

בפרק קצר דיברנו על הרב תחומיות של מנהלי ומנהלות קהילה ואיך ארגונים יכולים להפיק מעובדות ועובדים כאלו ערך רב. 

מנינו מיומנויות שונות הנדרשות ממנהלי קהילה ואיך כדאי לתת לזה תשומת לב בקורס ניהול קהילות או בתהליכי התפתחות מקצועיים.

ובסוף גם הצענו לארגונים לאמץ מודל של קהילות למנהלי הקהילות. למה ואיך? כל הפרטים בפרק. היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון

במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

למה כדאי לארגון לחפש "ניהול קהילה" בקורות החיים של העובדים שלו?

ומה צריך כדי לפתח את הכישורים של מנהלי ומנהלות קהילה קיימים?

בפרק קצר דיברנו על הרב תחומיות של מנהלי ומנהלות קהילה ואיך ארגונים יכולים להפיק מעובדות ועובדים כאלו ערך רב. 

מנינו מיומנויות שונות הנדרשות ממנהלי קהילה ואיך כדאי לתת לזה תשומת לב בקורס ניהול קהילות או בתהליכי התפתחות מקצועיים.

ובסוף גם הצענו לארגונים לאמץ מודל של קהילות למנהלי הקהילות. למה ואיך? כל הפרטים בפרק. היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון

במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

16 min