20 min

פרק 22: מתי ארגון בשל להקים קהיל‪ה‬ היברידיות - איך עולמות מתחברים

    • Management

אם אתם מתלבטים אם להקים קהילה בארגון שלכם זה הפרק בשבילכם. 

פרק קצר אך מאוד חשוב לארגון שנמצא בשלב זה.

בפרק אנחנו מדברות על מה עושה הבדל בין ארגונים אשר מצליחים להקים קהילה טובה, לאלה שהתייאשו במהלך הדרך.

וגם תקבלו את ארבעת התנאים המקדימים שכדאי שהארגון יבדוק שמתקיימים לפני שהוא מקים קהילה.

אנחנו ממליצות להאזין לפרק וגם לתת לעוד גורמים בארגון לשמוע אותו אם אתם נמצאים בדיוק בשלב ההתלבטות. 

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון

במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

אם אתם מתלבטים אם להקים קהילה בארגון שלכם זה הפרק בשבילכם. 

פרק קצר אך מאוד חשוב לארגון שנמצא בשלב זה.

בפרק אנחנו מדברות על מה עושה הבדל בין ארגונים אשר מצליחים להקים קהילה טובה, לאלה שהתייאשו במהלך הדרך.

וגם תקבלו את ארבעת התנאים המקדימים שכדאי שהארגון יבדוק שמתקיימים לפני שהוא מקים קהילה.

אנחנו ממליצות להאזין לפרק וגם לתת לעוד גורמים בארגון לשמוע אותו אם אתם נמצאים בדיוק בשלב ההתלבטות. 

היברידיות ⁠⁠⁠⁠⁠הוקמה ע"י לי-אור סלע וליאור רותם גורדון

במטרה להניע תהליכים קבוצתיים בארגונים ועסקים. באמצעות היברידיות שילוב- רגשי עסקי, דיגיטלי ופרונטלי, פרטי וקבוצתי, עם סל כלים רחב מעולמות מגוונים עם ניסיון של שנים רבות, לקוחות מגוונים, והכשרות למאות מנהלים וצוותים לעבודה בגישה ההיברידית.

הפתיח הגאוני:⁠⁠⁠⁠⁠ עדי רותם

20 min