35 min

פרק 26 – שפכים, הצפות ושיקו‪ם‬ הגורם האנושי

    • Non-Profit

האם ניתן לשקם נחל מזוהם?

איך עושים את זה?

כמה נחלים משוקמים יש בארץ?

ומה הקשר בין מצב הנחלים להצפות בחורף?

משתתפים: דרור פבזנר, ניר פפאי, ד"ר דידי קפלן

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

האם ניתן לשקם נחל מזוהם?

איך עושים את זה?

כמה נחלים משוקמים יש בארץ?

ומה הקשר בין מצב הנחלים להצפות בחורף?

משתתפים: דרור פבזנר, ניר פפאי, ד"ר דידי קפלן

באולפן: ערן בן ימיני וחגית גרובגלס

35 min