1 hr 13 min

פרק #340 – פרק פצצה – לכאור‪ה‬ ציון 3

    • Sports

איציק, ראם, משה ויוני התיישבו לדבר על הישראליות באירופה, על בני יהודה ובית״ר ועל הפרשה שמסרבת לדעוך. לכאורה.

איציק, ראם, משה ויוני התיישבו לדבר על הישראליות באירופה, על בני יהודה ובית״ר ועל הפרשה שמסרבת לדעוך. לכאורה.

1 hr 13 min