27 min

פרק 36: שוברים שחיקה - איך שינויים קטנים יכולים להפחית את הלחץ שאנו חווים ולמנוע שחיקה, עם ענבל ונג‪ר‬ בול בפוני

    • Management

בשיחה עם ענבל ונגר, יועצת ארגונית ומומחית בפיתוח חוסן והתמודדות עם לחץ ושחיקה, דיברנו על מגוון הדרכים בהן שחיקת עובדים משפיעה על הארגון ועל השורה התחתונה מבחינת ביצועים והישגים. התמודדות עם שחיקה - שלנו ושל עובדים ועמיתים שלנו - מתחילה ביכולת לאבחן אותה, לזהות את גורמי הלחץ השונים ולטפל בהם, ולרכוש כלים ומיומנויות להפחית את רמות הלחץ. לא פחות חשוב: לעשות באופן אקטיבי צעדים שיסייעו לנו להכניס אנרגיות חדשות ורגשות חיוביים - משמעות, הנאה, אתגר, סיפוק - לעבודה ולחיים הפרטיים.

בשיחה עם ענבל ונגר, יועצת ארגונית ומומחית בפיתוח חוסן והתמודדות עם לחץ ושחיקה, דיברנו על מגוון הדרכים בהן שחיקת עובדים משפיעה על הארגון ועל השורה התחתונה מבחינת ביצועים והישגים. התמודדות עם שחיקה - שלנו ושל עובדים ועמיתים שלנו - מתחילה ביכולת לאבחן אותה, לזהות את גורמי הלחץ השונים ולטפל בהם, ולרכוש כלים ומיומנויות להפחית את רמות הלחץ. לא פחות חשוב: לעשות באופן אקטיבי צעדים שיסייעו לנו להכניס אנרגיות חדשות ורגשות חיוביים - משמעות, הנאה, אתגר, סיפוק - לעבודה ולחיים הפרטיים.

27 min