28 min

פרק 39 - כוחה של קהילה - מנהיגות אנושית בשעת משבר עם ליטל וקסל‪ר‬ מנהיגות אמיצה

    • Business

בפרק זה ארחתי שוב את ליטל וקסלר - משנה למנכ״ל וראש חטיבת משאבי אנוש כאל כדי לשוחח על

מנהיגות אמיצה, אנושית ותומכת בעת משבר לאומי.ליטל שגרירת אומץ ותיקה מתארת כיצד התמודדה עם הטראומה והפחד בימים הראשונים ברמה האישית וכיצד במקביל היא וצוות משאבי האנוש הובילו ומובילים עד היום בצורה מודעת מהלכים מורכבים תוך שמירה על אופטימיות, אנושיות ותקווה.

ברמה הארגונית, צוות משאבי האנוש בנה מודל עבודה בן 4 צירים:

* מיפוי וניהול נתונים

* חיזוק חוסן העובדים והקהיל,

* טיפול בפרט

* תמיכה במטפלים/מנהלים.המודל כולל שיחות אישיות עם העובדים, סדנאות לשחרור לחץ, גיוס התנדבויות, תרומות לקהילה ועוד.בשיחה מלאת אחריות אישית ונדיבות ליטל מדגישה את חשיבות מתן המשמעות, ההקשבה והמעורבות של העובדים.

מוזמנות.ים לשמוע ולראות דוגמא חייה של מנהיגה אמיצה - כן ירבו כמותך אהובה.

בפרק זה ארחתי שוב את ליטל וקסלר - משנה למנכ״ל וראש חטיבת משאבי אנוש כאל כדי לשוחח על

מנהיגות אמיצה, אנושית ותומכת בעת משבר לאומי.ליטל שגרירת אומץ ותיקה מתארת כיצד התמודדה עם הטראומה והפחד בימים הראשונים ברמה האישית וכיצד במקביל היא וצוות משאבי האנוש הובילו ומובילים עד היום בצורה מודעת מהלכים מורכבים תוך שמירה על אופטימיות, אנושיות ותקווה.

ברמה הארגונית, צוות משאבי האנוש בנה מודל עבודה בן 4 צירים:

* מיפוי וניהול נתונים

* חיזוק חוסן העובדים והקהיל,

* טיפול בפרט

* תמיכה במטפלים/מנהלים.המודל כולל שיחות אישיות עם העובדים, סדנאות לשחרור לחץ, גיוס התנדבויות, תרומות לקהילה ועוד.בשיחה מלאת אחריות אישית ונדיבות ליטל מדגישה את חשיבות מתן המשמעות, ההקשבה והמעורבות של העובדים.

מוזמנות.ים לשמוע ולראות דוגמא חייה של מנהיגה אמיצה - כן ירבו כמותך אהובה.

28 min