56 min

פרק 5 - הפסיכולוגיה של השיניים - ד״ר איזבל יזד‪י‬ ריפוי עצמי

    • Alternative Health

ראיינתי את ד״ר איזבל יזדי, רופאת שיניים, שעשתה את עבודת הדוקטורט שלה על הקשר בין הפסיכולוגיה, האופי והאישיות שלנו למבנה של השיניים.

בפרק הזה נדבר על:

● הקשר בין האופי והאישיות שלנו למבנה השיניים שלנו

● איזה קונפליקטים מייצרים חורים בשיניים ובעיות בחניכיים,

● השיחה שלנו המשיכה לאיך איזבל הורידה תוך שנה, 35 ק״ג מהמשקל שלה- ונהנתה מכל רגע בדרך. בלי מאבקים באמצעות שינוי קטן בגישה שלה.

● הסוד של איזבל להזרמה של האנרגיה בגוף שלה.

● מה באמת מרפא אותנו כשהולכים לרופא

● הסוד המפתיע של מה לעשות מול המראה ולהוריד במשקל וללהרגיש נעים בגוף שלנו.

ראיינתי את ד״ר איזבל יזדי, רופאת שיניים, שעשתה את עבודת הדוקטורט שלה על הקשר בין הפסיכולוגיה, האופי והאישיות שלנו למבנה של השיניים.

בפרק הזה נדבר על:

● הקשר בין האופי והאישיות שלנו למבנה השיניים שלנו

● איזה קונפליקטים מייצרים חורים בשיניים ובעיות בחניכיים,

● השיחה שלנו המשיכה לאיך איזבל הורידה תוך שנה, 35 ק״ג מהמשקל שלה- ונהנתה מכל רגע בדרך. בלי מאבקים באמצעות שינוי קטן בגישה שלה.

● הסוד של איזבל להזרמה של האנרגיה בגוף שלה.

● מה באמת מרפא אותנו כשהולכים לרופא

● הסוד המפתיע של מה לעשות מול המראה ולהוריד במשקל וללהרגיש נעים בגוף שלנו.

56 min