31 min

פרק 5- תודעה שמייצרת מצויינות- חלק ב‪'‬ הקשב המפקד

    • Education

תודעה היא כל מה שקיים במחשבתו ובראשו של האדם, המשפיע בסוף גם על הרגשות והמעשים שלו.

השימוש במושג תודעה נפוץ מאוד בעולם האזרחי, אך בצבא רק לאחרונה החלו להשתמש, להעמיק ולעסוק בתודעה של חיילים ומפקדים בעולם הקרבי ובכלל. 

מה היא יכולה לייצר? איך ניתן להשתמש בה להעברת מסרים ואיך אפשר לשלוט בה? בפרק הזה אנחנו נשמע את אל"מ ישראל שומר, מפקד חטיבת הנח"ל היוצא, מדבר על תודעה ככלי ליצירת הצלחה ומצויינות בפרט ובמסגרת. מה הן השיטות, ההזדמנויות והאתגרים. האזנה נעימה!

תודעה היא כל מה שקיים במחשבתו ובראשו של האדם, המשפיע בסוף גם על הרגשות והמעשים שלו.

השימוש במושג תודעה נפוץ מאוד בעולם האזרחי, אך בצבא רק לאחרונה החלו להשתמש, להעמיק ולעסוק בתודעה של חיילים ומפקדים בעולם הקרבי ובכלל. 

מה היא יכולה לייצר? איך ניתן להשתמש בה להעברת מסרים ואיך אפשר לשלוט בה? בפרק הזה אנחנו נשמע את אל"מ ישראל שומר, מפקד חטיבת הנח"ל היוצא, מדבר על תודעה ככלי ליצירת הצלחה ומצויינות בפרט ובמסגרת. מה הן השיטות, ההזדמנויות והאתגרים. האזנה נעימה!

31 min