53 min

פרק 54 – 7 המפתחות להתמודדות עם שינוי – רות דיי‪ן‬ עושים שינוי - שיחות עם אנשים שממציאים את עצמם בכל פעם מחדש

    • Self Help

הפעם אני התארחתי בפודקאסט של עו"ד רות דיין-וולפנר: "בית הספר לקארמה טובה", דיברנו שם בפתיחות על תהליכי שינוי משמעותיים שעברתי, התמודדות עם מחלת הסרטן, גירושים ועוד…

וגם העמקנו בשיחה לדבר על שבע מפתחות משמעותיים להתמודדות עם שינויים בחיים.

בין השאר תוכלו לשמוע:


כיצד מתמודדים עם חוסר הוודאות בתהליכים מורכבים של שינוי
מהו המנגנון הפנימי שמונע מאיתנו לעשות שינוי
כיצד לתת מענה לפחדים הכלכליים בתהליכי שינוי
ההשפעה הדרמטית של האנרגיה והסביבה בחיים שלנו על היכולת שלנו לעשות שינוי
מדוע גבולות נותנים לנו חופש בחיים
איך להתחיל ולעשות שינויים גדולים ומשמעותיים בחיים שלנו
כיצד נכונות להיכשל יכולה להוביל אותנו להצלחה משגשגת?

הפעם אני התארחתי בפודקאסט של עו"ד רות דיין-וולפנר: "בית הספר לקארמה טובה", דיברנו שם בפתיחות על תהליכי שינוי משמעותיים שעברתי, התמודדות עם מחלת הסרטן, גירושים ועוד…

וגם העמקנו בשיחה לדבר על שבע מפתחות משמעותיים להתמודדות עם שינויים בחיים.

בין השאר תוכלו לשמוע:


כיצד מתמודדים עם חוסר הוודאות בתהליכים מורכבים של שינוי
מהו המנגנון הפנימי שמונע מאיתנו לעשות שינוי
כיצד לתת מענה לפחדים הכלכליים בתהליכי שינוי
ההשפעה הדרמטית של האנרגיה והסביבה בחיים שלנו על היכולת שלנו לעשות שינוי
מדוע גבולות נותנים לנו חופש בחיים
איך להתחיל ולעשות שינויים גדולים ומשמעותיים בחיים שלנו
כיצד נכונות להיכשל יכולה להוביל אותנו להצלחה משגשגת?

53 min