55 min

פרק 6 - רון רייטר על האקזיט לאורקל ואיך ממנפים תחרות בין רוכשים פוטנציאליי‪ם‬ מאחורי הקלעים של האקזיטים - איריס שור

    • Entrepreneurship

רון רייטר משתף על האקזיט של crosswise לאורקל ב $50 מיליון. רון משתף על איך מינפו הצעות מכמה חברות, על עבודה עם בנקאים ועל איך פיתחו קשרים עם אורקל לאורך הדרך.

רון רייטר משתף על האקזיט של crosswise לאורקל ב $50 מיליון. רון משתף על איך מינפו הצעות מכמה חברות, על עבודה עם בנקאים ועל איך פיתחו קשרים עם אורקל לאורך הדרך.

55 min