50 min

פרק 8 - דון מור על תפקידם של בנקאים באקזיטי‪ם‬ מאחורי הקלעים של האקזיטים - איריס שור

    • Entrepreneurship

אחד הפרטים שהפתיעו אותי בשיחות עם רבים מהמרואיינים בסדרה זו, היה המעורבות המשמעותית של בנקאים (bankers) בתהליכי רכישה. לכן, החלטתי לראיין בפרק המסכם של סדרה זו את דון מור, בנקאי שהיה מעורב בעשרות עסקאות. זה אחד הפרקים המרתקים ביותר, ששופך הרבה אור על איך מגיעים לחברות רוכשות ועל תזמון נכון לאקזיט. דון משתף על כל שבאחוז גבוה מאד מהעסקאות מעורב בנקאי, איך נעשה התהליך, איך פונים לחברות רוכשות פוטנצאליות בלי שזה ישמע שהחברה במצוקה ואיך בנקאים מחליטים אם לעבוד עם חברה מסויימת או לא.

אחד הפרטים שהפתיעו אותי בשיחות עם רבים מהמרואיינים בסדרה זו, היה המעורבות המשמעותית של בנקאים (bankers) בתהליכי רכישה. לכן, החלטתי לראיין בפרק המסכם של סדרה זו את דון מור, בנקאי שהיה מעורב בעשרות עסקאות. זה אחד הפרקים המרתקים ביותר, ששופך הרבה אור על איך מגיעים לחברות רוכשות ועל תזמון נכון לאקזיט. דון משתף על כל שבאחוז גבוה מאד מהעסקאות מעורב בנקאי, איך נעשה התהליך, איך פונים לחברות רוכשות פוטנצאליות בלי שזה ישמע שהחברה במצוקה ואיך בנקאים מחליטים אם לעבוד עם חברה מסויימת או לא.

50 min