28 min

פרק 8- כושר גופני- בונה לא רק את השרירי‪ם‬ הקשב המפקד

    • Education

כלוחמים בצבא כושר גופני הוא אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר ללהיות לוחם.

לאט לאט, נושא הכושר הפך להיות מרכיב חיוני בחיי היום יום שלנו, המחזק אותנו  לא רק פיזית - אלא גם מנטלית.

אז מה הקשר בין חוסן לבין פעילות גופנית? ואיך אפשר לבנות אותו בעזרת התרגילים?

בפרק הזה נשמע את סא"ל גיל ורנר ורס"ן הילה חשאי מסבירים על היתרונות של הכושר הגופני,  לא רק לגוף,  אלא גם למוח. 

האזנה נעימה!

כלוחמים בצבא כושר גופני הוא אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר ללהיות לוחם.

לאט לאט, נושא הכושר הפך להיות מרכיב חיוני בחיי היום יום שלנו, המחזק אותנו  לא רק פיזית - אלא גם מנטלית.

אז מה הקשר בין חוסן לבין פעילות גופנית? ואיך אפשר לבנות אותו בעזרת התרגילים?

בפרק הזה נשמע את סא"ל גיל ורנר ורס"ן הילה חשאי מסבירים על היתרונות של הכושר הגופני,  לא רק לגוף,  אלא גם למוח. 

האזנה נעימה!

28 min