38 min

פרק 9 | אתגר ה"שנה ללא קניות" של אפרת שוויה שוויה | שיחות על קיימות ומינימליזם

    • Society & Culture

בשנת 2016 אפרת יצאה לאתגר של שנה ללא קניות.
במשך שנה שלמה, היה אסור לה לקנות בגדים או נעליים.
החוקים התייחסו רק לבגדים ונעליים, מכיוון שהיא הרגישה ששם החולשה שלה ושהיא קונה הרבה יותר מידיי, אבל לא חשה את אותו הדבר לגבי תחומים נוספים כמו בילויים בחוץ, קוסמטיקה וכדו'.
חוק נוסף שלה היה שבחו"ל מותר לה לקנות, אבל זה רק בגלל שעד אותה שנה היא לא טסה לחו"ל אף פעם.
בזכות הכסף שהצליחה לחסוך בלי לקנות בגדים  או נעליים, היא הצליחה לטוס באותה שנה פעמיים!
שלוש שנים אחרי, אפרת חוזרת לדבר על האתגר ולספר: מה הוביל אותה לצאת אליו, איך הייתה ההתמודדות, איזה בלת"מים קרו בדרך - ובעיקר, איך זה  השפיע על הרגלי הקניות שלה אחרי שהאתגר הסתיים.

פרק מונולוג מיוחד לסיום העונה.

בשנת 2016 אפרת יצאה לאתגר של שנה ללא קניות.
במשך שנה שלמה, היה אסור לה לקנות בגדים או נעליים.
החוקים התייחסו רק לבגדים ונעליים, מכיוון שהיא הרגישה ששם החולשה שלה ושהיא קונה הרבה יותר מידיי, אבל לא חשה את אותו הדבר לגבי תחומים נוספים כמו בילויים בחוץ, קוסמטיקה וכדו'.
חוק נוסף שלה היה שבחו"ל מותר לה לקנות, אבל זה רק בגלל שעד אותה שנה היא לא טסה לחו"ל אף פעם.
בזכות הכסף שהצליחה לחסוך בלי לקנות בגדים  או נעליים, היא הצליחה לטוס באותה שנה פעמיים!
שלוש שנים אחרי, אפרת חוזרת לדבר על האתגר ולספר: מה הוביל אותה לצאת אליו, איך הייתה ההתמודדות, איזה בלת"מים קרו בדרך - ובעיקר, איך זה  השפיע על הרגלי הקניות שלה אחרי שהאתגר הסתיים.

פרק מונולוג מיוחד לסיום העונה.

38 min

Top Podcasts In Society & Culture