1 hr 7 min

פרק51 שמונת המגינים עם טאווה גורן חיטי‪ן‬ סיפור ירוק - אנשים. סביבה. השראה. יזמות אקולוגית, עם מיה הוד רן.

    • Society & Culture

מהו מודל שמונת המגינים וכיצד הוא התגלה?
מדוע היא תרה אחר חיבור ודבק תרבותי בעולם ואצלה בקיבוץ?
מה למדה על עצמה ועל קבוצה בשבוע הישרדות ביער גשם בוושינגטון?
מהו הטאי-צ'י של ההדרכה וכיצד העפילה ממשחק במכבי ת"א ל NBA
מה קורה לילדים שרואים מבוגרים משחקים ונהנים?
על כל אלה ועוד בפרק 51 בפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים.
*
האורחת:
טאווה גורן חיטין
מנושאי שיחתנו:
בין התעוררות לייאוש - הפער בין הצורך הבסיסי בחיבור ובין המציאות
בית הספר ללימוד מיומנויות ציידים לקטים בארצות הברית
עבודת חייו של ג'ון יאנג לאיסוף מרכיבים מעודדי חיבור המאפיינים תרבויות קדומות
מודל שמונת המגינים - מפת דרכים המבוססת על התבוננות בתהליכים טבעיים
התמצאות בארבעת הכיוונים ואלה שבניהם - איכויות של מעברים
קיוטי מנטורינג - שיטת חינוך ששמה דגש על מיומנויות למידה על פני ידע ומשתמשת באומנות שאילת שאלות
החזרה לארץ ותחילתן של  התכנסויות אבני דרך
סדנאות משחקים למבוגרים - לימוד דרך חוויה.
החיים בקיבוץ, כמו בשבט? שותפות, קהילה ויחד.

מהו מודל שמונת המגינים וכיצד הוא התגלה?
מדוע היא תרה אחר חיבור ודבק תרבותי בעולם ואצלה בקיבוץ?
מה למדה על עצמה ועל קבוצה בשבוע הישרדות ביער גשם בוושינגטון?
מהו הטאי-צ'י של ההדרכה וכיצד העפילה ממשחק במכבי ת"א ל NBA
מה קורה לילדים שרואים מבוגרים משחקים ונהנים?
על כל אלה ועוד בפרק 51 בפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים.
*
האורחת:
טאווה גורן חיטין
מנושאי שיחתנו:
בין התעוררות לייאוש - הפער בין הצורך הבסיסי בחיבור ובין המציאות
בית הספר ללימוד מיומנויות ציידים לקטים בארצות הברית
עבודת חייו של ג'ון יאנג לאיסוף מרכיבים מעודדי חיבור המאפיינים תרבויות קדומות
מודל שמונת המגינים - מפת דרכים המבוססת על התבוננות בתהליכים טבעיים
התמצאות בארבעת הכיוונים ואלה שבניהם - איכויות של מעברים
קיוטי מנטורינג - שיטת חינוך ששמה דגש על מיומנויות למידה על פני ידע ומשתמשת באומנות שאילת שאלות
החזרה לארץ ותחילתן של  התכנסויות אבני דרך
סדנאות משחקים למבוגרים - לימוד דרך חוויה.
החיים בקיבוץ, כמו בשבט? שותפות, קהילה ויחד.

1 hr 7 min