1 hr 13 min

צלילה בפסיפי‪ק‬ פסיפיקאסט

    • Places & Travel

הוא פחות או יותר הגשים את החלום של כולנו - לעבוד במה שהוא אוהב.
עכשיו נוסיף לזה את המים הצלולים של איי הפסיפיק, ונקבל את עבודת החלומות.
דוד גירש לא שונה מרובנו, למעט העובדה שהוא רדף אחרי החלום שלו, והגשים אותו.בפרק 10 של פסיפיקאסט דיברנו על צלילה בפסיפיק.
אתרי הצלילה בפסיפיק רבים לאין ספור, ומתפרשים על פני שטחים עצומים.
בכל אי בודד וקטן ניתן למצוא ריף מלא בדגה ואלמוגים, והחוויה מתחת למים מובטחת.
לווייתנים, כרישים, צבים, אפילו פרות ים... כולם חיים בהרמוניה מושלמת ומעניקים לנו, בני האדם, הזדמנות נדירה לצפות בהם מקרוב.נגענו גם בסיפור חייו של דוד, שהוא ללא ספק מעניין וייחודי.
מקורס הצלילה באילת ועד לעבודה בתוך מדריך שחייה עם לווייתנים בטונגה.
בפרק הזה יש המון חומר למחשבה ומוסר השכל לכל אחד ואחת שחושבים על הצעד הבא בחיים.כתבנו מספיק...
עכשיו זמן להאזין ולקבל השראה!תקציר הפרק:

00:00 - פתיחה | 04:10 - הצגה עצמית | 08:36 - החשיפה הראשונית לעולם הצלילה | 08:04 - הייחודיות בצלילה בפסיפיק | 17:04 - תקופת המגורים והעבודה בצפון מזרח אוסטרליה | 24:46 - המיזם החדש של דוד | 28:32 - התקופה באי "ניואי" | 39:51 - לשחות עם לווייתנים בטונגה | 52:31 - מגשים חלום במערב אוסטרליה | 01:02:24 -  האקלים הייחודי באזור אקסמאות' | 01:05:03 - אתרי הצלילה המועדפים של דוד  | 01:09:31 - סיכום

הוא פחות או יותר הגשים את החלום של כולנו - לעבוד במה שהוא אוהב.
עכשיו נוסיף לזה את המים הצלולים של איי הפסיפיק, ונקבל את עבודת החלומות.
דוד גירש לא שונה מרובנו, למעט העובדה שהוא רדף אחרי החלום שלו, והגשים אותו.בפרק 10 של פסיפיקאסט דיברנו על צלילה בפסיפיק.
אתרי הצלילה בפסיפיק רבים לאין ספור, ומתפרשים על פני שטחים עצומים.
בכל אי בודד וקטן ניתן למצוא ריף מלא בדגה ואלמוגים, והחוויה מתחת למים מובטחת.
לווייתנים, כרישים, צבים, אפילו פרות ים... כולם חיים בהרמוניה מושלמת ומעניקים לנו, בני האדם, הזדמנות נדירה לצפות בהם מקרוב.נגענו גם בסיפור חייו של דוד, שהוא ללא ספק מעניין וייחודי.
מקורס הצלילה באילת ועד לעבודה בתוך מדריך שחייה עם לווייתנים בטונגה.
בפרק הזה יש המון חומר למחשבה ומוסר השכל לכל אחד ואחת שחושבים על הצעד הבא בחיים.כתבנו מספיק...
עכשיו זמן להאזין ולקבל השראה!תקציר הפרק:

00:00 - פתיחה | 04:10 - הצגה עצמית | 08:36 - החשיפה הראשונית לעולם הצלילה | 08:04 - הייחודיות בצלילה בפסיפיק | 17:04 - תקופת המגורים והעבודה בצפון מזרח אוסטרליה | 24:46 - המיזם החדש של דוד | 28:32 - התקופה באי "ניואי" | 39:51 - לשחות עם לווייתנים בטונגה | 52:31 - מגשים חלום במערב אוסטרליה | 01:02:24 -  האקלים הייחודי באזור אקסמאות' | 01:05:03 - אתרי הצלילה המועדפים של דוד  | 01:09:31 - סיכום

1 hr 13 min