1 hr 12 min

קבלה רדיקלית כדרך חיים / עם ד"ר אסף סטי אל-בר | פרק 6 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

"היה עדין לעצמך. היה טוב לעצמך. אמנם אינך מושלם, אך אתה כל מה שיש לך לעבוד איתו. תהליך היעשותך למי שתהיה, מתחיל, ראשית, בקבלה המלאה של מי שאתה." גונה ראטנה
 
השבוע נפגשנו עם ד"ר אסף (סטי) אל-בר לשיחה רדיקלית במיוחד, העוסקת באפשרות לקבל, באופן מלא ומוחלט, את התודעה שלנו ממש כפי שהיא עכשיו. 
שוחחנו על האפשרות להפוך לחברים טובים יותר של עצמנו, גם נוכח רגשות קשים ודפוסי תגובה שחלקם מושרשים בנו שנים רבות. נגענו גם במערכות היחסים בחיינו והאפשרות להכניס לתוכם את האימון בקבלה רדיקלית- עם ילדינו, בני ובנות זוג, והעולם סביב.
 
מתוך הבנה שקבלה רדיקלית היא קודם כל אימון שיש לתרגלו, צרפנו הפעם להסכת הקלטת מדיטציה בהנחיית סטי. 
מומלץ מאוד להוריד את פרק המדיטציה למחשב או לנייד כך שתוכלו לתרגל בנחת ובכל עת. 
 
האזנה ואימון מיטיבים

"היה עדין לעצמך. היה טוב לעצמך. אמנם אינך מושלם, אך אתה כל מה שיש לך לעבוד איתו. תהליך היעשותך למי שתהיה, מתחיל, ראשית, בקבלה המלאה של מי שאתה." גונה ראטנה
 
השבוע נפגשנו עם ד"ר אסף (סטי) אל-בר לשיחה רדיקלית במיוחד, העוסקת באפשרות לקבל, באופן מלא ומוחלט, את התודעה שלנו ממש כפי שהיא עכשיו. 
שוחחנו על האפשרות להפוך לחברים טובים יותר של עצמנו, גם נוכח רגשות קשים ודפוסי תגובה שחלקם מושרשים בנו שנים רבות. נגענו גם במערכות היחסים בחיינו והאפשרות להכניס לתוכם את האימון בקבלה רדיקלית- עם ילדינו, בני ובנות זוג, והעולם סביב.
 
מתוך הבנה שקבלה רדיקלית היא קודם כל אימון שיש לתרגלו, צרפנו הפעם להסכת הקלטת מדיטציה בהנחיית סטי. 
מומלץ מאוד להוריד את פרק המדיטציה למחשב או לנייד כך שתוכלו לתרגל בנחת ובכל עת. 
 
האזנה ואימון מיטיבים

1 hr 12 min