29 min

קיימות, כלכלה ותרבות הצריכה עם ד"ר תמר מקו‪ב‬ האוניברסיטה המשודרת - מבוא ל

    • Education

האם צריכה של מוצרים מקומיים באמת יותר ירוקה? מהי כלכלה מעגלית? על מי החוק צריך להטיל את האחריות לפגיעה בסביבה, על היצרן או הצרכן? והאם ניתן לבטל את התלות שבין צמיחה כלכלית לפגיעה בסביבה?

האם צריכה של מוצרים מקומיים באמת יותר ירוקה? מהי כלכלה מעגלית? על מי החוק צריך להטיל את האחריות לפגיעה בסביבה, על היצרן או הצרכן? והאם ניתן לבטל את התלות שבין צמיחה כלכלית לפגיעה בסביבה?

29 min

More by GLZ Radio - גלי צה"ל

ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר
glz
אודיה קורן ונתן דטנר
אהוד בנאי
האוניברסיטה המשודרת
גלצ